Code for Croatia pokreću volonteri - poput tebe! Ako tražiš način da pridoneseš rastu naše tech zajednice, pogledaj otvorena mjesta. Code for Croatia prilike su pred nama. Trebamo te da nam pomogneš oblikovati budućnost #opensource #opendata tech zajednice u Hrvatskoj.

Pridruži se našem timu i prihvati izazov volontiranja u tech zajednici koja od 2014. godine djeluje na području Hrvatske. U Code for Croatia očekuje te dinamično volontiranje, prilika za networking, razvoj novih vještina i potencijal za uspješnu tech karijeru.


Trenutno su otvorene pozicije:

 • Zamjenik_ca voditeljice zajednice
 • Voditelj_ica komunikacija
 • Organizator_ica događanja

Otvorene pozicije za mentorstvo:

 • Koordinator_ica zajednice
 • Specijalist_ica za podatke
 • Koordinator_ica projekata

Pogledaj u nastavku za više informacija kako poslati prijavu.

Uloge u Code for Croatia

Voditelj_ica, Zamjenik_ca voditelja

Vodstvo zajednice čine voditelj_ica i zamjenik_ca voditelja koji dijele ulogu i odgovornosti.

Voditelj je civilni haktivist koji upravlja radom Code for Croatia na operativnoj razini i donosi odluke u svrhu razvoja i dorobiti zajednice. Voditelj se obavezuje razvoju održive civilne tehnološke zajednice u suradnji s lokalnim vlastima i partnerima iz zajednice koji podržavaju Code for Croatia viziju, aktivnosti i vrijednosti.

Voditelj ima važnu ulogu izvršavanja poslova upravljanja, što uključuje i:

 • Razvijanje strategije kako bi zajednica mogla postići svoje ciljeve
 • On-boardanje članova organizacijskog tima zajednice
 • Mentoriranje članova organizacijskog tima
 • Komuniciranje jasnih zadataka članovima organizacijskog tima
 • Slušanje potreba zajednice
 • Praćenje sudjelovanja civilnih hakera u zajednici i osiguravanje pomoći kada je potrebna

Relevantne vještine

Ova uloga je odlična za osobe koje imaju iskustva u upravljanju organizacijama ili zajednicama, strateškom planiranju i dobri su govornici. Oni se iskazuju u brzom donošenju jasnih i relevantnih odluka i odlično se snalaze u okruženju ljudi. Iskustvo u fundraisingu i fleksibilnost u dostupnosti su poželjni za ovu poziciju.

Obaveze

 • Upravljanje zajednicom u skladu s vizijom, aktivnostima i vrijednostima
 • Briga o imovini zajednice, prikupljanju novčanih sredstava te upravljanju proračunom
 • Imenovanje i mentoriranje članova organizacijskog tima
 • Koordiniranje izradu strateških planova te financijskih planova
 • Briga o administrativnim poslovima zajednice odnosno imenovanje osobe za administrativne poslove
 • Podnošenje izvješća o radu te izvještavanje zajednicu o istome
 • Komuniciranje zadataka organizacijskom timu
 • Suradnja s partnerima i sponzorima

Obično je potrebno uložiti 16-32 sata volontiranja mjesečno.

Prijavi se za ovo mjesto!

Organizacijski tim

Organizacijsku ekipu čine:

 • Koordinator_ica zajednice
 • Koordinator_ica projekata
 • Voditelj_ica komunikacija
 • Specijalist_ica za podatke
 • Organizator_ica događanja

Koordinator_ica zajednice

Koordinator_ica zajednice je osoba odgovorna za selekcijski proces, organizaciju i orijentaciju članova zajednice. Koordinatori su kontakt osobe za sva pitanja i informacije o radu Code for Croatia, nadolazećim aktivnostima, zadacima, obvezama i pravima novih civilnih haktivista.

Koordinator zajednice orijentiran je na građenje i održavanje zajednice što uključuje:

 • Upoznavanje novih haktivista s civilnim programiranjem i procesom rada Code for Croatia zajednice
 • Promicanje vrijednosti Code for Croatia zajednice
 • Potporu u rastu i razvoju zajednice
 • Evaluaciju angažmana civilnih haktivsta
 • Koordinaciju članova putem komunikacijskih kanala
 • Stvaranje ugodne atmosfere

Relevantne vještine

Ova uloga je odlična za osobe koje su otvorene, prilagodljive i imaju izražene komunikacijske vještine. Tehničko znanje nije preduvjet, ali je važno da osoba ima interes za IT područje, da želi učiti i da ima osnovne vještine korištenja računala kao i razumijevanje osnovnih tehnoloških pojmova.

Obaveze

 • Selekcijski proces novih civilnih haktivista
 • Upoznavanje novih haktivista s civilnim programiranjem i procesom rada Code for Croatia zajednice
 • Priprema civilnih haktivista za rad
 • Poticanje novih civilnih haktivista u razvijajnju vještina i sticanju novih znanja
 • Pružanje podrške civilnim haktivistima i usmjeravanje unutar strukture Code for Croatia zajednice i praćenje njihovog razvoja
 • Motiviranje civilnih haktivista
 • Rješavanje konflikata
 • Vođenje evidencije civilnih haktivista
 • Koordinacija putem komunikacijskih kanala
 • Koordinacija događanja
 • Organizacija edukacije i mentorstva
 • Prisustvovanje na događanjima Code for Croatia zajednice
 • Informiranje zajednice o radu i postignućima
 • Komunikacija s vodstvom i civilnim haktivistima

Obično je potrebno uložiti 5-10 sati volontiranja mjesečno.

Prijavi se za ovo mjesto!

Koordinator_ica projekata

Koordinator_ica projekata je glavni kontakt za društveno korisne projekte. Koordinator projekata treba imati osnovno znanje o projektima zajednice u svakom trenutku, razumjeti potrebe projekata, pomoći pokrenuti nove projekte i efikasno održavati postojeće projekte.

Područja fokusa koordinatora projekta uključuju:

 • Aktivno znanje svih projekata Code for Croatia zajednice
 • Razumijevanje procesa upravljanja projektima i potreba civilnih projekata
 • Povezivanje novih civilnih haktivista s postojećim projektima
 • Potporu timovima prilikom pokretanja novih projekata
 • Suradnju s projektnim timovima u planiranju i pristupanju resursima
 • Razumijevanje prioriteta i potreba JLP(R)S (jedinica područne (regionalne) samouprave)
 • Usmjeravanje relevantne postojeće aplikacije tamo gdje postoji mogućnost re-deploymenta

Relevantne vještine

Ova uloga je odlična za osobe koje imaju iskustva u projektnom menadžmentu. Iskustvo u vođenju IT projekata je preduvjet. Prilagodljivost i dobre komunikacijske vještine su također važne za ovu ulogu.

Obaveze

 • Praćenje razvoja i održavanja front-enda i back-enda
 • Prisustvovanje na sastancima voditelja projekta
 • Prisustvovanje na događanjima Code for Croatia zajednice
 • Dijeljenje informacija o rezultatima zajednice
 • Komunikacija s vodstvom i članovima
 • Sudjelovanje u organizaciji hackatona i sličnih događanja
 • Raspoloživost za komunikaciju na projektima nekoliko sati mjesečno
 • Evaluacija završenih projekata

Obično je potrebno uložiti 8-16 sati volontiranja mjesečno.

Prijavi se za ovo mjesto!

Voditelj_ica komunikacija

Voditelj_ica komunikacija stvara nove komunikacijske kanale Code for Croatia zajednice i održava postojeće. Fokusiraju se na prenošenje informacija o rezultatima rada zajednice i njezinom utjecaju na lokalnu zajednicu što uključuje stvaranje novog sadržaja, dijeljenje postojećeg, koordinaciju s medijima i osiguravanje medijske pokrivenosti. Također radi na poticanju komunikacije o civilnom haktivizmu, promiče tu inicijativu i nalazi srodne aktivnosti i prilike za širenje zajednice.

Područja fokusa voditelja komunikacija uključuju:

 • Poznavanje Code for Croatia zajednice i interesnih područja djelovanja
 • Kreiranje novih sadržaja i održavanje postojećih sadržaja
 • Održavanje društvenih mreža
 • Marketing
 • Osiguravanje medijske prisutnosti

Relevantne vještine

Ova uloga je odlična za osobe koje su otvorene, prilagodljive i imaju izražene komunikacijske vještine s fokusom na pisanu komunikaciju. Poznavanje društvenih mreža i medijske pismenosti je preduvjet. Osoba bi trebala predstavljati Code for Croatia zajednicu u medijima i povremeno davati izjave pred kamerama.

Obaveze

 • Kreiranje sadržaja odnosno imenovanje izvršitelja (članci na blogu, grafike, slike, video…)
 • Povezivanje s nacionalnim i lokalnim medijima
 • Osiguravanje prisustva u medijima
 • Promocija događanja Code for Croatia zajednice
 • Prisustvovanje na događanjima Code for Croatia zajednice te drugim lokalnim i međunarodnim događanjima relevantnima zajednici
 • Dijeljenje informacija o radu i postignućima zajednice
 • Predstavljanje Code for Croatia zajednice u medijima
 • Komunikacija s vodstvom i članovima

Obično je potrebno uložiti 8-16 sati volontiranja mjesečno.

Prijavi se za ovo mjesto!

Specijalist_ica za podatke

Specijalist_ica za podatke surađuje s tijelima javne vlasti u osiguravanju dostupnosti podataka, ova uloga zahtjeva dublje poznavanje tehnologije i razumijevanje skupova podataka te njihove obrade. Ova osoba je zadužena za pružanje informacija oko skladištenju podataka, strukturiranju i čišćenju podataka te kreiranje novih projekata i potporu postojećim. Također pomaže u edukacijama javnosti i službenika za informiranje o otvorenoj vlasti, otvorenim podacima i civilnom haktivizmu.

Područja fokusa specijalista za otvorene podatke uključuju:

 • Rad na postavljanju novih projekata i podršku postojećima
 • Educiranje javnosti o važnosti i načinima obrade podataka
 • Surađivanje s tijelima javne vlasti
 • Pružanje tehničkih informacija unutar Code for Croatia zajednice i izvan
 • Poznavanje baza podataka i ljubav prema big data
 • Poznavanje Code for Croatia zajednice i interesnih područja djelovanja

Relevantne vještine

Ova uloga je odlična za osobe koje imaju iskustva u analizi, obradi i vizualizaciji podataka. Usmjerena je na praktičan rad i mentorstvo, praktično znanje u ETL (extract, transform load) procesima je preduvjet.

Obaveze

 • Pokretanje novih projekata i pronalaženje relevantnih prilika za razvoj Code for Croatia zajednice
 • Potpora projektnim timovima
 • Informiranje članova o novosti u području otvorenih podataka te big data
 • Prisustvovanje na događanjima Code for Croatia zajednice te drugim lokalnim i međunarodnim događanjima relevantnima zajednici.
 • Dijeljenje informacija o postignućima zajednice
 • Komunikacija s vodstvom i članovima

Obično je potrebno uložiti 8-16 sati volontiranja mjesečno.

Prijavi se za ovo mjesto!

Organizator_ica događanja

Jedna od najvažnijih uloga je organizator_ica događanja jer upravo ona omogućuju zajednici da postoji. Ova osoba je zadužena za organizaciju internih i eksternih događanja za članove zajednice i za javnost.

Područja fokusa organizatora događanja uključuju:

 • Poznavanje Code for Croatia zajednice i interesnih područja djelovanja
 • Vođenje i nadzor organizacije događanja Code for Croatia
 • Praćenje ostalih relevantnih događanja (lokalnih i međunarodnih)

Relevantne vještine

Ova uloga je odlična za osobe koje su otvorene, prilagodljive i imaju izražene organizacijske i komunikacijske vještine.

Obaveze

 • Organizacija meetupa zajednice (prostor, oprema i sl.)
 • Upravljanje organizacijom većih događaja zajednice
 • Pribavljanje sponzora i partnera za događanja
 • Prisustvovanje na događanjima Code for Croatia zajednice te drugim lokalnim i međunarodnim događanjima relevantnima zajednici
 • Dijeljenje informacija o ishodima zajednice
 • Komunikacija s vodstvom i članovima

Obično je potrebno uložiti 8-16 sati volontiranja mjesečno.

Prijavi se za ovo mjesto!

Kako se prijaviti

Izgleda li ti privlačno? Iščekujemo tvoju prijavu! Posjeti link za prijavu.

Raznovrsnost

Code for Croatia je izvrsno mjesto za stjecanje iskustva u ulogama do kojih inače ne bi imao pristup u različitim stupnjevima svoje karijere. Te su uloge osobito važne za one slabo zastupljene u tech industriji jer dodaju nove primjere u tvoj portfolio.

Posebno kao volonterska organizacija cijenimo učenje, rast i mentorstvo. Radimo na tome da pomognemo jedni drugima da uče, pa nas zanima tvoj potencijal i motivacija.

Tražimo više raznolikih pojedinaca kako bismo pružili novu perspektivu u poboljšanju našeg programa. Razmisli o prijavi i kontaktiraj nas ako imaš pitanja o pozicijama i/ili pridruživanju našem timu. Voljeli bismo te uvjeriti zašto si odličan izbor za našu zajednicu!


Izrazi koji se koriste na ovoj stranici, a koji imaju rodno značenje, koriste se na spolno neutralan način kada je to moguće i odnose se jednako na ženski i muški spol.