Miroslav (Administrator) Open Youth Academy 2016 Buzz

HAKOM na međunarodnoj Akademiji otvorenih podataka u Puli

HAKOM je kao partner Akademije sudjelovao na „pitching forumu“ na kojem su predstavljeni projekti i ideje za korištenje otvorenih podataka javnog sektora, odnosno prijedlozi za izradu aplikacija koje koriste otvorene podatke tijela javne vlasti, sa svrhom rješavanja aktualnih društvenih izazova i potreba.

Read the full article on www.hakom.hr…Published