Faza

Maintaining

Opis projekta

ISVU Dashboard je projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (MZOS) i Srca

Uvod

Detaljan opis projekta. Koja je trenutna situacija? Zašto se radi ovaj projekt? Kome će pomoći? I koji je očekivani ishod projekta.

Prikaz podataka o stanju u sustavu visokog obrazovanja

Novim ISVU modulom, ostvarenim u periodu od srpnja do studenog 2016. godine omogućen je jednostavan uvid u ključne zbirne javne podatke evidentirane u ISVU-u

Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) je složen informacijski sustav koji prvenstveno olakšava provedbu administrativnih poslova na razini visokog učilišta. U vrijeme pisanja ovog teksta (veljača 2017.) se njime koristi 111 visokih učilišta, a u sustavu su evidentirani podaci o više od 21.000 njihovih djelatnika te 144.000 studenata koji studiraju na više od 2.150 studija.

U ISVU je kroz godine evidentirano puno detaljnih podataka o studentima, njihovim upisima i ispitima, završetcima studija itd., a ISVU Dashboard omogućuje javno dostupan pregled, prvenstveno kroz grafički prikaz, ključnih pokazatelja rada i korištenja ISVU-a. Svi podaci mogu se pregledavati na razini sustava, sveučilišta sa sastavnicama te pojedinoga visokog učilišta. Temelj za mogućnost javnoga prikaza sumarnih podataka jest Pravilnik o radu Centra potpore ISVU, a osobni podaci studenata u potpunosti su zaštićeni.

Svi podaci za prikaz prikupljaju se iz središnje baze podataka ISVU. Prikupljanje i obrada podataka na razini baze podataka implementirana je izradom pohranjenih procedura za svaki pojedini skup podataka. Te pohranjene procedure obavljaju se jednom dnevno i rezultate trajno spremaju u odvojenu bazu podataka namijenjenu za korištenje isključivo u ISVU Dashboardu. Podaci se prikupljaju na dnevnoj bazi te se pohranjuju i prikazuju na razini sustava, sveučilišta i njegovih sastavnica te samostalnih veleučilišta i visokih škola. Na svim stranicama moguć je odabir pojedinoga visokog učilišta kako bi se prikazali podaci za to visoko učilište.

Slijedi popis kategorija podataka za koje se prikupljaju i prikazuju podaci:

  1. Nastavni program
  2. Upisi
  3. Student
  4. Ispiti
  5. Završetak studija
  6. Osoba/djelatnik.

Dashboard nije zamišljen kao zamjena za izvještajni sustav ili sustav za analizu podataka, nego je cilj da se na jednostavan i primarno grafički prikaz podataka omogući uvid u ključne pokazatelje rada i korištenja sustava.

Ideje za daljnji razvoj ISVU Dashboarda obuhvaćaju proširenje prikazima višegodišnjih trendova za neke ključne pokazatelje, prikaze koji pokazuju neke zanimljive odnose među raznim kategorijama/podacima te proširenje novim podacima vezanim za navedene kategorije podataka. Posebno će se paziti na to da se stranice ne „pretrpaju“ prevelikim brojem informacija kontinuiranim dodavanjem novih grafičkih prikaza.

Autor teksta: Denis Kranjčec, predstojnik Sektora za informacijske sustave i voditelj Centra potpore ISVU

Izvor: Srce novosti

Kako možeš pridonijeti

Kako se netko može uključiti u projekt, koje vještine i znanja su potrebna.

Resursi

Linkovi gdje se može pronaći sve potrebno za projekt.

Spring Boot

Material Admin Responsive

Bootstrap

Google Charts

Google Material Designu

Srce Wiki - ISVU upute (Confluence Space)

Srce Wiki - Uvod u ISVU

Srce Wiki - Uvođenje ISVU-a

Srce Wiki - Priprema podataka za uvođenje ISVU-a

Srce Wiki - Mrežni zahtjevi

ISVU REST API dokumentacija - produkcijski sustav

ISVU REST API - probni sustav (test)

ISVU REST API dokumentacija - Analiza rada i korištenja

ISVU REST API - Analiza rada i korištenja - produkcijski sustav

Srce novosti, broj 67, veljača 2017 (PDF)

O alatima

Opiši ako se koriste neki dodatni alati.

ISVU Dashboard je tehnički ostvaren uporabom Spring Boota i većim brojem podržanih tehnologija te s Material Admin Responsive skinom za Bootstrap.

Za grafički prikaz podataka korišteni su grafovi iz navedenog skina te Google Charts u Material Design varijanti. Grafičko rješenje bazira se na Google Material Designu.

ISVU REST API

ISVU REST API modul namijenjen programskoj interakciji s ISVU-om. Više informacija o korištenju ISVU REST API-ja i dostupnim resursima možete pročitati u dokumentaciji.

ISVU REST API je dostupan za produkcijski i za probni sustav na URL-ovima:

Analiza rada i korištenja resursa

Više informacija o pregledu analize korištenja resursa možete pročitati na stranici Analiza rada i korištenja.

Licence i zahvale

Licence. Zahvale uključenim ljudima na projektu.

Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU): Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (MZOS). Sva prava zadržana. Programska podrška i održavanje ISVU sustava: Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce)

Aktivnost na projektu

Sve što ste željeli znati o visokom obrazovanju u Hrvatskoj

Pregled zbirnih podataka o trenutnom stanju sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj – na jednoj web adresi. Najnoviji modul ISVU zamišljen je kao “dashboard” informacijskog sustava, dakle kao kontrolna ploča na kojoj se prije svega grafički prikazuju najvažniji trenutni podaci iz sustava ISVU.

Za razvoj i održavanje ISVU zaduženo je Srce, a sustav se razvija u okviru aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. U ISVU svoje podatke vodi 111 visokih učilišta u Hrvatskoj, dakle sva hrvatska javna sveučilišta i velika većina drugih hrvatskih visokih učilišta. U ISVU se vode podaci o više od 2.100 studijskih programa i više od 143.000 studenata.

Pročitaj cijeli članak na mreza.bug.hr…Objavljeno

Podaci o hrvatskom sustavu visokog obrazovanja dostupni u novom ruhu

U ISVU se vode podaci o više od 2.100 studijskih programa i više od 143.000 studenata. Želite li saznati iz koje županije dolazi najviše studenata, a iz koje najmanje? Zanima li vas na kojem fakultetu u Hrvatskoj danas ima najviše stranih studenata, ili iz kojih zemalja dolazi najviše gostujućih profesora i suradnika? Zanima vas broj studenata prema godinama starosti? Ima li više muških ili ženskih studenata na Sveučilištu u Zagrebu i kako izgledaju te brojke npr. na Sveučilištu u Zadru? Koliko trenutno redovitih ili izvanrednih profesora ili docenata radi u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj? Odgovore na ta i slična pitanja daje vam nova funkcionalnost sustava ISVU, ISVU Dashboard.

Pročitaj cijeli članak na www.vecernji.hr…Objavljeno