Faza

Prototyping

Opis projekta

Uvod

Mapiranje lokacija od civilnog interesa u svakome gradu važan je korak ka transparentnosti podataka svakog grada. Stanovi i poslovni prostori u vlasništvu države ili jedinica lokalne uprave već su desetljećima jedna od bolje čuvanih tajni hrvatskog društva. Korištenjem tih nekretnina često su se, a i još uvijek se, plaćale usluge, pogodovalo se poduzetnicima s dobrom vezom da si na atraktivnoj lokaciji smanje troškove poslovanja ili zaslužnima da si jeftino osiguraju životni prostor. Podatke o korisnicima, cijenama, razlozima i rokovima korištenja takvih prostora administracija još uvijek krije koliko može. U Zagrebu, primjerice, gradska uprava još uvijek tvrdi da ne zna s koliko zaista nekretnina raspolaže, a posljednji podaci o korisnicima gradskih stvanova stari su desetak godina. U takvoj situaciji čak i same lokacije nekretnina brižljivo se čuvaju što je donekle razumljivo ima li se na umu prastara tradicija provaljivanja u prazne stanove i takvo ilegalno rješavanje stambenog problema.

Splitska građanska inicijativa "Za pametan grad", izradila je kartu stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Splita. Koristili su javno dostupne, otvorene, podatke i na googleovoj karti označili lokacije tih nekretnina. Podaci o korisniku, cijeni po kojoj koristi stan ili poslovni porostor te do kada vrijedi ugovor još uvijek su javnosti nedostupni. Ni s podacima koje je objavila splitska gradska uprava nije pretjerano pomogla pri izradi karte. Podatke je naime objavila u nimalo prijateljskom PDF formatu. Informacija preuzeta s vjetrenjaca.org

Kako možeš pridonijeti

Ima nekoliko načina na koje možeš pomoći:

 • Podrži ovaj projekt prijavom u team

 • Pomozi identificirati i objaviti važne setove podataka (lokacija u svom gradu)

 • Kreiraj scraper koji će prikupiti podatke i sačuvati ih u strojno čitvljivom formatu (csv, json, xml, mysql, google fusion tables)

 • Pomozi nadograditi izvorni kod:

A) Napravi Fork, uredi kod, i napravi Pull Request kada je sve spremno. B) Ako si član mreže Kodiraj za Hrvatsku i imaš pristup pisanju u ovaj repo: izradi i testiraj u svojem branchu a kada je spremno za produkciju, napravi merge u master.

Pristojno je da ako radiš merge/commit u master da javiš to cijelom timu na ovom projektu klikom na dodaj novost ovdje.

Pronađi način da po uzoru na kartu inicijative Za pametan grad izradiš mapu nekretnina svoje lokalne jedinice (grad, općina, županija) korištenjem open source koda.

Odaberi aplikaciju koju ćeš koristiti za vizualizaciju.

Izvorni podaci o imovini Grada Zagreba (samo dio je objavljen na dokumentu):

Ako vaš grad ima već postojeću politiku otvorenih podataka imovine grada, pronađi način da predložiš datasetove koji će biti vidljiviji. Npr. data.zagreb.hr

Ako Vaš grad već ima javno objavljenu imovinu, sljedeći korak je da tražite podatke o korištenju tih prostora - da li je prostor zauzet ili slobodan, kada istječe najam i slične informacije. Ove podatke možete dobiti putem prava na pristup informacijama.

Resursi

 1. Lokacije vrtića u Zagrebu

 2. Lokacije škola u Zagrebu

Dobar primjer otvorenog koda koji omogućuje pregled lokacija imovine na mapi je Edifice od Open City organizacije. Izvorno je to bila New York City Green Data aplikacija. Source kod za ovu aplikaciju je dostupan na GitHubu.

Još jedan jednostavan primjer "pinjanja" lokacija na OpenStreetMaps je aplikacija korištena za pregled lokacija gdje se održava OpenDataDay događaj, pogledaj OpenDataDay Map i pripadajući source kod na GitHubu.

Pogledaj primjere aplikacija ChicagoBuildings.org, Vacant and Abandoned Building Finder, vrlo jednostavna aplikacija koja koristi 311 prijave otvorene datasetove s data.cityofchicago.org i ovdje možete vidjeti sirove podatke s Google Fusion Tables.

Alternativne vizualizacije na karti:

 • Mapbox - Design and publish beautiful maps

Aktivnost na projektu

Novost #2

Knjižnice Grada Zagreba

Imovina Grada Zagreba (nepotpuno)

Novost #1

Treba napraviti scraper koji će prikupiti javno objavljene podatke na portalu imovine Grada Zagreba:

Na Lotus Notes web stranici možemo pronaći podatake:

 • stanovi

 • poslovni prostor

 • zemljista.

Stanovi podijeljeni na:

 • ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI TEMELJEM ČLANKA 30. I 31. ZAKONA O NAJMU STANOVA

 • NAJMOPRIMCI - OSNOV DODJELE ČLANAK 5. PRAVILNIKA O NAJMU STANOVA

 • NAJMOPRIMCI - OSNOV DODJELE ČLANAK 6. PRAVILNIKA O NAJMU STANOVA

 • NAJMOPRIMCI STANOVA ZA SLUŽBENE POTREBE

 • PRIVREMENA KORIŠTENJA

 • NAJMOPRIMCI - OSNOV DODJELE LISTA REDA PRVENSTVA

 • NAJMOPRIMCI - OSNOV DODJELE ČLANAK 7 C. PRAVILNIKA O NAJMU STANOVA

 • KORISNICI STANOVA BEZ VALJANE PRAVNE OSNOVE

 • NAJMOPRIMCI JAVNO NAJAMNIH STANOVA

 • NAJMOPRIMCI TEMELJEM ČLANKA 7.A ODLUKE O NAJMU STANOVA

Podatkovni set za stanove sadrzi informacije kako stoji na internetu: Najmoprimac, Adresa, Površina, Gradska četvrt, Napomena

Podatkovni set za poslovni prostori sadrzi informacije kako stoji na internetu: Ulica, Površina m2, Vrsta, Naziv korisnika, Način korištenja

Zemljista podjeljeni na:

 • ZAKUPNIK - UGOVORI TEMELJEM ZAKLJUČKA GRADONAČELNIKA

Podatkovni set za zemljista sadrzi informacije kako stoji na internetu: Zakupnik, Katastarska općina, Katastarska čestica, Površina, Namjena, Napomena