Code for Croatia ili skraćeo CfC promiče otvorene tehnologije u službi građana te povećanje transparentnosti javne uprave u svrhu poboljšanja civilnog društva.

Osnovani smo 21. veljače 2014. godine kada smo prvi puta predstavljeni javnosti na Code Across događaju s temom “Više od transparentnosti.”

Čime se bavimo

Gradimo nacionalne i lokalne projekte i inicijative koji imaju zajedničke ciljeve:

  • javne službe i državna uprava koriste tehnologiju efikasnije,
  • građani i zajednica rješavaju civilne probleme,
  • gradovi zajedno surađuju za bolje rezultate, i,
  • građanske aplikacije su izgrađene na povezanim, otvorenim podacima.

Lokalne inicijative uključuju građane, dizajnere, developere, poduzetnike i sve ostale u izgradnji boljih zajednica kroz lokalne projektne aktivnosti. Cilj lokalnih inicijativa je povećati interaktivnost gradova, potaknuti bolji odaziv gradova i kreirati smislenu promjenu kroz tehnologiju.

Tako smo mi

Code for Croatia je nacionalna mreža građanski orijentiranih volontera, koji svojim vještinama doprinose u korištenju interneta kao platforme za javne službe, državnu upravu i građanske usluge.

Upoznaj našu zajednicu, lokalne grupe i vodstvo.